خواص

 • خواص بنیادی تایرهای رادیال
 • طراحی بلوکهای قوس دار
 • ساختار جدید منجید
 •  افزایش عمق آج تایر
 • طراحی شیارهای عرضی
 • طراحی شیارهای طولی و عرضی در آج تایر
BRIDGESTONE M729 لاستیک بریجستون

فواید

 • طول عمر بیشتر تایر
 • راحتی در رانندگی با تعادل بهتر تایر در سطح جاده
 • چنگ زنی بهتر در سطح جاده و فرسایش کمتر
 • بهبود چسبندگی و فرمانپذیری تایر در سطوح خیس

مزایا

 • مقاومت بهتر در برابر فرسایش نامنظم
 • افزایش مساحت سطوح درگیر با سطح جاده
 • خنک کار کردن تایر
 • سطح تماس بیشتر تایر با سطح جاده
 • بهبود چنگ زنی تایر
 • خروج بهتر آب از بین شیارها

ابعاد

 

سایز تعداد لایه نوع کد تحمل تحمل بار (kg) شاخص سرعت KM/H فشار باد پیشنهادی PSI رینگ پیشنهادی
بار سرعت محور تکی محور جفت
315/70R22.5 18 TL 154/150 L 7100 12600 120 120 9.00*22.5
315/80R22.5 18 TL 154/150 M 7500 13400 130 120 9.00*22.5

تایر بریجستون مناسب محور فرمان طرح آج R152 سازگار با شرایط جاده ای، آب وهوایی و نوع رانندگی در کشور ایران طراحی شده است.

سالیان متمادی این تایرمنتخب تولید کنندگان خودرهای سنگین مانند اسکانیا و ولو بوده است ودر ایران نیز بطور گسترده درشرایط جاده ای متنوع مورد استفاده و ارزیابی قرارگرفته و طول عمر بالا و سطح فرسایش یکنواخت از ویژگیهای این تایر می باشد.

BRIDGESTONE R 152 لاستیک بریجستون

ابعاد

 

سایز تعداد لایه نوع کد تحمل تحمل بار (kg) شاخص سرعت فشار باد پیشنهادی رینگ پیشنهادی
بار سرعت محور تکی محور جفت
315/80R.22.5 18 TL 154/150 M 7500 13400 130 120 9.00*22.5

تایر پهن محور تریلر

Bridgestone R164 تایر بریجستون

مزایا

 • طول عمر تایر
 • مقاوم در برابر نفوذ سنگ از بین شیارهای آج تایر
 • مقاوم در برابر پوسته شدن سطح آج تایر در چرخشهای درجا

ابعاد

سایز تعداد لایه نوع کد تحمل تحمل بار (kg) شاخص سرعت فشار باد پیشنهادی رینگ پیشنهادی
بار سرعت محور تکی محور جفت
385/65R22.5 18 TL 160 K 9000 110 130 11.75*22.5
Bridgestone-G580

مزایا

 • کارکرد بسیار بالا
 •  فرمانپذیری مطلوب
 •  فرسایش یکنواخت سطح آج
 •  مورد استفاده در تمامی محورها

ابعاد

سایز تعداد لایه نوع کد تحمل تحمل بار (kg) شاخص سرعت فشار باد پیشنهادی رینگ پیشنهادی
بار سرعت محور تکی محور جفت
12.00R24 20 TT 160/156 K 9000 16000 110 123 8.50*24