فن آوری محصول:

Tread Life

کارکرد بالا

Wet Grip

چسبندگی در خیسی

Low Noise

کم صـدا

summer

تابستانی

طراحی بهینه آج شامل چهار شیار محیطی:

به منظور افزایش توانایی تخلیه آب همراه با حفظ ویژگی های عملکردی از جمله؛

کاهش احتمال لغزش در محیط مرطوب و کشش بیشتر در جاده های خیس، کاهش صدای تایر، فرمانپذیری راحت، ترمزگیری بهتر و طول عمر بیشتر.

دارای شیارهای عرضی:

به منظور ایجاد حداکثر ظرفیت ترمزگیری بخصوص در جاده های خیس همراه با ویژگی های عملکردی از جمله به حداقل رساندن فرسایس نامنظم، افزایش توانایی و قدرت کشش در زمان حرکت.

شیارهای ممتد روی شانه تایر باعث کاهش سختی تایر و جلوگیری از سایش نامنظم تایر می گردد.

شیارهای جانبی به منظور کاهش صدای تایر می شود.

دارای 5سال گارانتی آرین تایر

مشخصات محصول

 

در حال تکمیل موجودی …

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

B 72dB B D T (WLXL)95 195/70R14 14

 

در حال تکمیل موجودی …

در حال تکمیل موجودی …

در حال تکمیل موجودی …

 

در حال تکمیل موجودی …

 

در حال تکمیل موجودی …

در حال تکمیل موجودی …

13 اینچ

 

در حال تکمیل موجودی …

14 اینچ

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

B 72dB B D T (WLXL)95 195/70R14 14
15 اینچ

 

در حال تکمیل موجودی …

16 اینچ

در حال تکمیل موجودی …

17 اینچ

در حال تکمیل موجودی …

18 اینچ

 

در حال تکمیل موجودی …

19 اینچ

 

در حال تکمیل موجودی …

20 اینچ

در حال تکمیل موجودی …

 

در حال تکمیل موجودی …

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

T (WLXL)95 195/70R14 14″

 

در حال تکمیل موجودی …

در حال تکمیل موجودی …

در حال تکمیل موجودی …

 

در حال تکمیل موجودی …

 

در حال تکمیل موجودی …

در حال تکمیل موجودی …

13 اینچ

 

در حال تکمیل موجودی …

14 اینچ

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

T (WLXL)95 195/70R14 14″
15 اینچ

 

در حال تکمیل موجودی …

16 اینچ

در حال تکمیل موجودی …

17 اینچ

در حال تکمیل موجودی …

18 اینچ

 

در حال تکمیل موجودی …

19 اینچ

 

در حال تکمیل موجودی …

20 اینچ

در حال تکمیل موجودی …

برچسب استاندارد تایر

مقاومت غلتشی (راندمان سوخت) / Rolling Resistance

R.R.C معرف افت انرژی در زمان حرکت خودرو است. با توجه به آیین نامه اتحادیه اروپا به صورت گرید A (بالاترین کارایی) تا G (کمترین کارایی) اندازه گیری می شود.
rrc

اختلاف دو سطح A و G از لحاظ

میزان مصرف سوخت ٧٫۵ ٪ است.

قدرت چسبندگی تایر در محیط مرطوب / Wet Grip

W.G معرف عملکرد چسبندگی و ترمزگیری تایر در محیط مرطوب است. معیار Wet Grip در قوانین اروپا بصورت گرید A تا G اندازه گیری می شود.

تفاوت فاصله ترمز در بالاترین گرید (A) و

پایین ترین گرید(G) ٣٠٪ خواهد بود.

صـدا / noise

Noise Value به اختصار (N.V) معرف میزان صدای یک تایر بر مبنای دسیبل است و Noise Class به اختصار (N.C) در سه سطح A,B,C اندازه گیری می‌شود.
Noise Class

سطح A بیانگر بالاترین عملکرد صدای تایر و سطح C

پایین ترین عملکرد را از نظر صدای تایر نشان میدهد.