فن آوری محصول:

winter

زمستانی

Handling

فرمانپذیری

Loading

بــار

قدرت کشش بیشتر در حین رانندگی مسیرهای مستقیم با طراحی منحنی شانه تایر.

ظاهری خشن، قدرتمند و جنگنده با هماهنگی طرح شیارهای جانبی و رویه که باعث جلوگیـــــری از نفــوذ سنگ ریـزه هـــا در شیارها نیز می شود.

افزایش قدرت کشش در جاده های ناهموار و مقـاوم در برابر نفوذ سنگ و کلوخ و گل و لای در بین شیارها با طرح شیارهای بخش داخلی شـــانه تایــــــر و وجـــود 50% فضــــای خالـــی بین شیارهای رویه.

افــزایش قدرت کشش در شرایط عدم تمـاس رویه تایر با سطح زمین در مناطق صعب العبور با طراحی منسجم دیواره های جانبی و در نظر گرفتن 47% ارتفــاع در فاق و طراحی آج با عمق 8 میلیمتر در دیواره های جانبی.

دارای 5سال گارانتی آرین تایر.

مشخصات محصول

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

Q (OW)113  size: 32*11.50R15LT 15″
Q (OW)109  size: 31*10.50R15LT 15″

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

Q 120/116 LT235/85R16 16

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

13 اینچ

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

14 اینچ

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

15 اینچ

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

Q (OW)113  size: 32*11.50R15LT 15″
Q (OW)109  size: 31*10.50R15LT 15″
16 اینچ

N.C

N.V

W.G

R.R.C

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

اینچ

Q 120/116 LT235/85R16 16
17 اینچ

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

18 اینچ

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

19 اینچ

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

20 اینچ

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

V 91 205/55R16 16″
V 87 195/55R16 16″

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

V (XL)95 215/50R17 17″
V (XL)93 205/50R17 17″
H 96 215/60R17 17″

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

Y (XL)102 275/35ZR20 20″
W (XL)99 245/40R20 20″
13 اینچ

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

14 اینچ

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

15 اینچ

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

16 اینچ

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

V 91 205/55R16 16″
V 87 195/55R16 16″
17 اینچ

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

V (XL)95 215/50R17 17″
V (XL)93 205/50R17 17″
H 96 215/60R17 17″
18 اینچ

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

19 اینچ

 

در انبار موجود نمی باشد.

در حال تکمیل موجودی …

20 اینچ

شاخص سرعت

شاخص وزن

Size

In

Y (XL)102 275/35ZR20 20″
W (XL)99 245/40R20 20″

برچسب استاندارد تایر

مقاومت غلتشی (راندمان سوخت) / Rolling Resistance

R.R.C معرف افت انرژی در زمان حرکت خودرو است. با توجه به آیین نامه اتحادیه اروپا به صورت گرید A (بالاترین کارایی) تا G (کمترین کارایی) اندازه گیری می شود.
rrc

اختلاف دو سطح A و G از لحاظ

میزان مصرف سوخت ٧٫۵ ٪ است.

قدرت چسبندگی تایر در محیط مرطوب / Wet Grip

W.G معرف عملکرد چسبندگی و ترمزگیری تایر در محیط مرطوب است. معیار Wet Grip در قوانین اروپا بصورت گرید A تا G اندازه گیری می شود.

تفاوت فاصله ترمز در بالاترین گرید (A) و

پایین ترین گرید(G) ٣٠٪ خواهد بود.

صـدا / noise

Noise Value به اختصار (N.V) معرف میزان صدای یک تایر بر مبنای دسیبل است و Noise Class به اختصار (N.C) در سه سطح A,B,C اندازه گیری می‌شود.
Noise Class

سطح A بیانگر بالاترین عملکرد صدای تایر و سطح C

پایین ترین عملکرد را از نظر صدای تایر نشان میدهد.