ویژگی ها:

طراحی آج با سه شیار محیطی

طراحی بخش شانه تایر به شکل مستحکم

ترکیبات شیمیایی خاص (سیلیکا)

مزایا:

تخلیه آب از بین سطح تایر و سطح زمین به شکل بی نظیر.

ارائه دهنده نیروی حرکتی و ترمزگیری بالا در محیط مرطوب

قابلیت مقاومت در برابر پنچری و بریدگی.

مقاومت چشمگیر در برابر فرسایش نامنظم

مشخصات فنی:

محور نصب

کلیه محورها

سایز

1200R24

تحمل بار محور تک (Kg)

4500

تحمل بار محور جفت (Kg)

4125

نماد سرعت (Km/h)

K (110)

لایــه

20

قطر کلی تایر (mm)

1216

پهنای تایر (mm)

315

عمق آج (mm)

16

رینگ پیشنهادی (inch)

8.5