فروشگاه تایر قنبری

نام فروشگاه: فروشگاه تایر قنبری مدیریت: سلیمان قنبری استان: آذربایجان غربی شهر: ارومیه تلفن: 32228379-044 آدرس: میدان شهدا، پلاک 598