فروشگاه تایر عزت‌خواه

نام فروشگاه: فروشگاه تایر عزت‌خواه مدیریت: علی عزت‌خواه استان: سیستان و بلوچستان شهر: زاهدان تلفن: 05433523275 آدرس:  خ ش فاضلی و سه راهی کوثر

فروشگاه تایر رحیمیان

نام فروشگاه: فروشگاه تایر رحیمیان مدیریت: کاظم رحیمیان استان: سیستان و بلوچستان شهر: زاهدان تلفن:33227741-054 آدرس: خیابان طالقانی نرسیده به سعدی