فروشگاه تایر جلالیانی

نام فروشگاه: فروشگاه تایر جلالیانی مدیریت: میثم جلالیانی استان: خراسان شمالی شهر: گرمه تلفن: 05832505005 آدرس:  خ انقلاب-روبروی بانک کشاورزی-فروشگاه لاستیک مسعود

فروشگاه تایر اصفهانی

نام فروشگاه: فروشگاه تایر اصفهانی مدیریت: شهرام اصفهانی استان: خراسان شمالی شهر: بجنورد تلفن: 32226691-058 آدرس: بجنورد، خیابان امام خمینی غربی، مقابل اداره کشاورزی پلاک 1010