فروشگاه کمالی جو

نام فروشگاه: فروشگاه کمالی جو مدیریت:حسن کمالی جو نمایندگی تایرهای خودروهای سواری(PSR) استان: مازندران شهر: بابل تلفن: 32254470-011 آدرس: بابل، بلوار امام رضا، خداداد 20، فروشگاه تایر کمالی‌جو

موسسه بازرگانی علی‌پور

نام فروشگاه: موسسه بازرگانی علی‌پور مدیریت: علی علی‌پور نمایندگی تایرهای خودروهای سواری(PSR) استان: مازندران شهر: ساری تلفن: 33364720-011 آدرس: کمربندی غربی ساری، نرسیده به پمپ‌بنزین مفیدی، جنب مجتمع مسکونی جوانان

بازرگانی آریا

نام فروشگاه: بازرگانی آریا مدیریت: محمد دهقان زادگان / مهدی سلیمانی استان: مازندران شهر: ساری تلفن: 33607676-011 آدرس: ساری، کمربندی غربی جنب اکبر جوجه، بازرگانی آریا