فـروشگاه تایر غفاری

نام فروشگاه: فـروشگاه تایر غفاری مدیریت: نورالدین غفاری استان: خراسان جنوبی شهر: قاینات تلفن: 32595200-056 آدرس: بلوار امام خمینی، پلاک 21