فروشگاه تایر حسنی

نام فروشگاه: فروشگاه تایر حسنی مدیریت: مهرداد حسنی استان: کرمان شهر: رفسنجان تلفن: 03434294037 آدرس: میدان امام حسین

فروشگاه تایر حدادپور

نام فروشگاه: فروشگاه تایر حدادپور مدیریت: محمود حدادپور استان: کرمان شهر: کرمان تلفن: 32611126-034 آدرس: اتوبان شهید کــلانتری فروشگاه تایر حدادپور

فروشگاه تایر ملک‌شاهی

نام فروشگاه: فروشگاه تایر ملک‌شاهی مدیریت: حمید ملک‌شاهی استان: کرمان شهر: سیرجان تلفن: 42261345-034 آدرس: محیاشهر، کوچه نماز3، بلوار سیدجمال‌الدین اسدآبادی پلاک 520