فروشگاه تایر کهنسال

نام فروشگاه: فروشگاه تایر کهنسال مدیریت: مرتضی کهنسال نمایندگی تایرهای خودروهای تجاری(TBR) استان: بوشهر شهر: جم تلفن: 37634432-077 آدرس: بوشهر، منطقه پارس جنوبی جم، خیابان فاضل جمی، روبروی دادگستری، فروشگاه تایر کهنسال