جبران خسارت احتمالی

اگر قبلا گارانتی خود را ثبت کرده اید برای استفاده از طرح به منظور جبران خسارت احتمالی، شماره گارانتی خود را در فیلد زیر وارد نمائید و سپس ادامه مراحل را به ترتیب انجام دهید:

جستجو
نامنام خانوادگیتاریخ خریدتاریخ اتمام گارانتیمشخصات تایر خریداری شده
تستتست1396/07/011397/01/02235/65R17, POTENZA, BS88888
اسمفامیلی1397/02/161397/08/16225/65R17, POTENZA, BS00000
شسیشسیششسیشسیشسی1396/12/02555/55R55, POTENZA, BS55555
نامدارخانواده1396/11/28544/54R54, POTENZA, BS56454, 565/65R65, TECHNO, BS35656, 123/12R31, POTENZA, BS21312, 123/12R31, DUELER, BS12312
نامدارخانواده1396/11/25444/44R44, ECOPIA, BS44444