بریجستون، برگزار کننده مسابقات بین‌المللی خودروهای خورشیدی

از ۳۰ سال گذشته، هر ۲ سال یکبار، مسابقات جهانی چالش خورشیدی، میزبان بهترین دانشجویان و دانشمندان از سراسر دنیا در استرالیا بوده تا در طبیعت بکر و منحصر به فرد استرالیا مسیری ۳۰۰۰ کیلومتری از داروین تا آدالاید را با خودروهای خورشیدی طی کنند.