Handling-tire-blowout

چگونه باید خودرو را پس از ترکیدن لاستیک، کنترل کرد؟

انفجار لاستیک معمولا حاصل کمبود هوای تایر برای مدت طولانی و ایجاد اصطکاک بیشتر در آن است. اصطکاک بیشتر یعنی گرمای بیشتر و این گرما به مرور ساختار داخلی تایر را تضعیف می‌کند. هنگامی که در یک سرعت بالا، وزن بالایی بر روی تایرها باشد، این ضعیف شدن ساختار داخلی تایر می‌تواند منجر به انفجار تایر…