ماهیت بریجستون (فلسفه شرکت)

ماموریت گروه بریجستون بر پایه سخنان مؤسس این شرکت است: “خدمت به جامعه با کیفیتی ممتاز”. برای به سرانجام رساندن این ماموریت، گروه بریجستون از مفهوم خط‌مشی بنیادین خود بهره برده است تا تعهد کارمندان خود در زمینه ارائه محصولات و خدمات کلاس جهانی به مشتریان و خدمت به جوامعی که بریجستون در آن‌جا به تجارت مشغول است را نشان دهد. “ماهیت بریجستون” از سخنان فوق تشکیل شده است و فرهنگ شرکت و تنوعی که امروزه شرکت میراث‌دار آن است و حس ارزش مشترکی که تمام کارمندان بریجستون در سراسر دنیا احساس می‌کنند را یکپارچه کرده است.

ماموریت

| خدمت به جامعه با کیفیتی ممتاز

ما مفتخر به این هستیم که نه تنها در زمینه محصولات، خدمات و فناوری، بلکه در تمام فعالیت‌های شرکت، بهترین‌ها را به مشتریان ارائه می‌دهیم.

تعهد ما به ارائه محصولات و خدمات با کیفیت از کسب سود بوجود نمی‌آيد بلکه بخاطر اشتیاق به بهبود ایمنی و اهمیت داشتن جان تمام انسان‌ها است. طی انجام ماموریتی که به عهده داریم، می‌کوشیم شرکتی باشیم که مورد اعتماد تمام جهان است و از این بابت احساس غرور می‌کنیم.

خط‌مشی‌های بنیادین

| Kyocho – Seijitsu [اتحاد و کار تیمی]

Kyocho – Seijitsu درباره پیروی از اصول با نیت خوب در حین کار و در برخورد با دیگران و جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کنید و با آن تعامل دارید. این اصل، درباره ایجاد بازخوردهای مثبت با احترام به تنوع مهارت‌ها، ارزش‌ها، تجربه‌ها، جنسیت‌ها و نژاد‌ها و رشد کار تیمی است.

| Dokuso – Shinshu [پیشگام در خلاقیت]

Dokuso – Shinshu درباره پیش‌بینی آینده و به چالش کشیدن خودمان برای تشخیص و توسعه نوآوری‌هایی است که برای جامعه سودمند خواهد بود و در جهت پاسخ‌گویی به نیازهای مشتری است. این اصل، درباره آزاد گذاشتن قوه خلاقیت و نوآوری برای توسعه حوزه‌های جدید تجارت و ایجاد تقاضا برای محصولات جدید و سودمند از طریق روش‌های منحصر به فرد خودمان است.

| Genba – Genbutsu [تصمیم‌گیری براساس مشاهدات دقیق در محل]

Genba – Genbutsu درباره وقت گذاشتن و رفتن به محل تولید و بررسی عوامل مختلف و سپس استفاده از این مشاهدات برای تصمیم‌‌گیری‌های دقیق است. این اصل، درباره راضی نبودن از شرایط حاضر و تصمیم‌گیری دقیقی است که ما را بیش از پیش به ارائه محصولات ایده‌آل سوق می‌دهد.

| Danko – Jukuryo [اقدام قاطع پس از برنامه‌ریزی جامع]

Danko – Jukuryo درباره بررسی تمام گزینه‌ها و احتمالات و همفکری دقیق در زمینه چگونگی اجرای تصمیمات اتخاذ شده است. این اصل درباره این است که چه موضوعی ضروری است و نیاز به تصمیم‌گیری دارد. و به محض این‌که تصمیم و نحوه اقدام مشخص شد، باید با داشتن حس ضرورت، روبه جلو حرکت کرد.